Díjszabás


A társadalombiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatások listája és a szolgáltatások ára:

Törvényi háttér: 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, valamint lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálatának árai és lehetséges maximális érvényességi ideje (krónikus betegségben nem szenvedők esetében):


50 éves kor alatt: 7200 Ft / 10 év
50 – 60 éves kor között 4800 Ft / 5 év
60 – 70 éves kor között: 2500 Ft / 3 év
70 éves kor felett: 1700 Ft / 2 év

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés árai, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor: 7200 Ft

A díjak kiegyenlítésére készpénzben van lehetőség, ezért kérem a pontosan kiszámolt összeget hozzák magukkal, mert pénzváltásra nincs mód!

A

B

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálataa) első fokon

7 200 Ftb) másodfokon

12 000 Ft

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra valóa) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa)
első fokon

7 200 Ft
ab)
másodfokon

12 000 Ftb) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba)
első fokon

7 200 Ft
bb)
másodfokon

12 000 Ft

3.

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálata) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa)
első fokon

7 200 Ft
ab)
másodfokon

10 800 Ftb) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba)
első fokon

4 800 Ft
bb)
másodfokon

7 200 Ftc) ha a 60. életévét betöltötte:
ca)
első fokon

2 500 Ft
cb)
másodfokon

4 800 Ft

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 800 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzetta)
vérvétel

3 200 Ftb)
vizeletvétel

1 600 Ft

6.

Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálata) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa)
az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft
ab)
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ftb) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba)
az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft
bb)
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

9 700 Ftc) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca)
az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft
cb)
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

10.

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

7 200 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban
 érvényesíthető díja

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálata) 1. egészségügyi osztály
aa)
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft
ab)
időszakos vizsgálat

16 100 Ftb) 2. egészségügyi osztály
ba)
első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

13 800 Ft
bb)
időszakos vizsgálat

9 200 Ftc) 3. egészségügyi osztály
ca)
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft
cb)
időszakos vizsgálat

16 100 Ft

14.

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezésea)
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén

1 900 Ft/fő/esetb)
az a) pontban nem említett esetben

3 300 Ft/fő/eset

16.

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
 a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
 b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

2 000 Ft”

Magyar Közlöny 2013/23 (II. 14.)

Orvosi vizsgálatok, ellátások, igazolások, szakvélemények, alkalmazható    díjtételei:

Díj (Ft)

 • Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok,         szakvélemények;*
 • Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, jogászi megkeresésre adott szakvélemény, valamint minden egyéb vizsgálatot igénylő véleményezése a részletességtől függően minimum;
 • Külföldön         munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény (magyar nyelven);

7200

 • külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény idegen nyelven

10 000

 • örökbe         fogadó szülők, gyámnak         való alkalmasság egészségi alkalmassági vizsgálata

3500

 • Egészségügyi         kiskönyvhöz személyi higiénés vizsgálat;
 • Szakvélemény ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára, a páciens kérésére;
 • Igazolás betegség miatti utazási lemondás igazolásához;
 • Orvosi látlelet készítése

3500

 • Nem kötelező védőoltás beadása, immunizálás (oltásonként)**

2000

 • Munkahelyi (diétás) étkezéshez igazolás kiadása;
 • Önköltséges intézményi         felvételhez, tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz igazolás kiadása;
 • Foglalkozás-egészségügy kérésére, vagy egyéb okból a korábbi, ill. gondozott         betegségekről szóló igazolás kiadása;
 • Érvényességi időn belül elvesztett okmányok pótlása, kiadása;
 • Utazó         gyógyszereinek igazolása

2000

 • Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, elveszett dokumentumok         pótlása (oldalanként);

200

Egyéb szakrendelések OEP finanszírozott ellátási feladatkörébe tartozó, de a beteg igénye szerint a háziorvosi praxisban igénybe vett    szolgáltatások, valamint az alapellátás körébe nem tartozó kényelmi szolgáltatások díjai

Díj (Ft)

 • EKG         vizsgálat (beteg kérésére, műtéti előkészítéshez, szűrővizsgálathoz,         egyéb célból)

1500

 • Vérvétel

500

 • Vércukor         meghatározás (orvosszakmai indok nélkül, a beteg kérésére)

500

 • Kényelmi okból házhoz         hívás kiszállási díja kötelező ellátási területen (ellátási körzeten) belül

3000

 • Kényelmi okból házhoz hívás kiszállási díja kötelező ellátási területen kívül, (távolságtól függően) minimum

4000

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN NEM JOGOSULT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

 

Díj

 • Betegsége esetén történő orvosi vizsgálat
5000 Ft
 • Konzílium kérés (beutalás);
 • Receptírás (receptenként)
500 Ft
 • Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció stb. beadása/készítése)
2000 Ft
 • Tartózkodási helyén történő ellátás kiszállási díja (területen belül)
 
3000 Ft