Rendelési idő:


Munkanapkon 11-12 óra között.Megjegyzés:

A Kormány 277/2017. (IX. 21.) Korm.rendelete a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról alapján lehetővé vált, hogy háziorvosok és házi gyermekorvosok a  körzetükbe bejelentkezett, amatőr sportolóként leigazolt (sportolók) lakosok részére sportorvosivizsgálatot végezzenek.

A fentiek értelmében háziorvos, házi gyermekorvos által  ellátható személyi kör: a háziorvos csak a hozzá (háziorvosi praxisába) bejelentkezett amatőr sportolók tekintetében végezheti el a fenti feladatokat. Ugyanez vonatkozik a nemzeti válogatott kerettag sportolóra is, amennyiben amatőrsportolónak minősül, a háziorvosa elláthatja a fenti feladatokat.

Amatőr sportolónak minősül: a sportrólszóló 2004. évi I. törvény alapján az a természetes személy, aki asportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagyversenyrendszerben vesz részt sportegyesület keretében tagként, illetve ha a sportszövetség szabályzata megengedi sportszerződés alapján, sportvállalkozásés az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében sportszerződés alapján, vagy köznevelési típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján.

Háziorvoshivatásos sportoló tekintetében nem láthat el a sportorvosi feladatokat.

A hivatásos sportolók tekintetében a korábbi gyakorlatnak megfelelően kizárólagosan csak az OSEI által alkalmazott sportszakorvos járhat el.